Најјефтинији земља у Европи зове Македонија . Дакле, каже се у извештају
ЕУ, статистичке агенције Еуростат , што у односуцене
робе и услуга у 37 европских земаља.

У Македонији ,кандидат за приступање ЕУ, цене су ниже за 53
стопама одпросека ЕУ. Најјефтинији земље уЕУ је Бугарска,
где потрошачке цене су исподевропског просека од 49
одсто. Устудији Еуростата су присуствовали 27 земаља - чланица ЕУ,
као и три земље - кандидати за чланство у ЕУ (Хрватска, Македонија ,
Турска) , три државе - чланицеЕвропског удружења слободне трговине
(Исланд , Норвешка и Швајцарска ), као и Босна и Херцеговина , Албанија,
Црна Гора и Србија . Агенција за статистику односуцена од 2, 5 хиљада
врсте робе и услуга у тим земљама. Алинајскупље земље у
Европи - Данска . Потрошачких цена на нивоу у овој држави за 41 одсто
већи одпросека ЕУ. Следећи најскупљи у Европи
Норвешка и Швајцарска .

Share This Post: