Citerar raderna i Kiev skolan läkarundersökningar förlängs från den 1 oktober till slutet
hösten, säger förste vice ordförande i KSCA Irena Kilchytska . Detta var informerad
Idag.

Minns hälsovårdsministeriet infört en obligatorisk läkarundersökning av varje student att
avgöra till vilken grupp intensiteten i idrott klasser kan
tilldelats. Övervakningen sker i samband med dödsfall som inträffat i det förflutna
året i idrott klasser.

Share This Post: