På byggande av järnvägar myndigheterna har för avsikt att spendera över
$ 8000000000

Said Hussein al- Nuva , vd för unionens järnvägar, som
tillhandahåller konsulttjänster för projektet , kommer byggnation påbörjas
i slutet av 2010 och ta fem till åtta år . Anbud för att hitta entreprenörer
kommer att hållas i början av nästa år. Längden på ny järnväg
vägar i Förenade arabemiraten till 1100 km , enligt Arabian Business . specificerad
Projektet kommer att ingå i transaraviyskoy tåg som skulle länka
arabiska Gulfstaterna . Det finns planer på att bygga år 2017
år. Investeringarna i projektet uppskattas till $ 20 till 25000000000

Share This Post: