Ministeriet för ekonomi publiceras i förslaget till resolution "På genomförandemekanismer
hindra användningen av konkurs av statliga företag
och företag i vilket aktiekapitalet andel statligt ägande
än 25 %, med tanke på deras skumma privatisering. "

Detta projekt är att förhindra konstgjord konkurs av statliga företag .
Ministeriet föreslår att stärka befogenheterna för utrikesdepartementet av konkurs :
dess tjänstemän kommer att företräda staten vid styrelsemöten
fordringsägare, och antagandet av planer för omorganisation och internationella avtal kommer att överensstämma
med avdelningar och statsrådets , enligt Kommersant -Ukraina . inspektioner
De senaste två åren avslöjat 42 fall av åtgärder för att få till
Konkurs , 19 fiktiva konkurser och 18 fall av döljande av konkurs.

Share This Post: