Ukrainas president Viktor Jusjtjenko har infört ett beslut av de nationella
säkerhet och försvar om framstegen i förhandlingarna med Europeiska unionen när det gäller
ingå ett associeringsavtal mellan Ukraina och EU.

Enligt beslutet, med beaktande av den information av utrikesministeriet i Ukraina
om förhandlingarna med Europeiska unionen om ingående av avtalet
Associering mellan EU och Ukraina, noterar nationella säkerhetsrådet de positiva resultaten
på detta område. Samtidigt konstaterar styrelsen att fortsatt framgångsrik
föra dessa förhandlingar, i synnerhet när det gäller upprättandet av en fri
Handeln mellan EU och Ukraina, är den viktigaste frågan i relationen
mellan Ukraina och EU. Nationella säkerhetsrådet rekommenderas att ministerråd Ukraina: 1) att ta
med hänsyn till resultatet av förhandlingarna med EU om ingående av avtalet
Föreningen mellan Ukraina och Europeiska unionen (i form av inrättande av en zon
frihandelsområde mellan Ukraina och EU) åtgärder för att stärka under 2010
arbete med anpassning av ukrainska lagstiftningen till EU: s lagstiftning (inklusive
inklusive institutionella reformer) inom områdena teknisk reglering, regeringen
upphandling, tull förordning (sanitära och fytosanitära kontroller), 2)
säkerställa korrekt representation av den ukrainska sidan i alla skeden
förhandlingar med EU att ingå ett associeringsavtal mellan Ukraina och
Europeiska unionen, vilket framför allt att ge vid tidpunkten för färdigställande
Proposition om statsbudgeten i Ukraina för 2010 kostnaden för
att säkerställa Ukrainas deltagande i dessa förhandlingar, och 3) en gång i kvartalet för att säkerställa:
informera allmänheten om de åtgärder som vidtagits inom Europeiska
Integration av Ukraina, inklusive förhandlingar med EU om ingående av avtalet
Föreningen mellan Ukraina och Europeiska unionen och de uppnådda resultaten,
samråd med inhemska producenter av varor och tjänster
deras organisationer på problematiska frågor som uppstår under förhandlingarna
med EU om att ingå ett associeringsavtal mellan Ukraina och Europeiska
Unionen om inrättandet av ett frihandelsområde mellan Ukraina och EU, och 4)
vidta åtgärder för att säkerställa samordningen av den centrala exekutiva
makt i förhandlingar med EU att sluta ett associeringsavtal mellan
Ukraina och Europeiska unionen, i synnerhet om sektoriella frågor, och 5) ger
Baserat på överenskommelser som nåtts under förhandlingarna med EU om ingående av
Associeringsavtalet mellan Ukraina och Europeiska unionen i projekt
föreskrifter om europeiska och euroatlantiska integrationen
Ukraina. Utrikesministeriet i Ukraina rekommenderas: 1) att
inom en månad till ordföranden för Ukrainas förslag om den position
Ukraina i samtal med EU år 2010 om ingående av avtalet
Föreningen mellan Ukraina och Europeiska unionen, och 2) se till att
regelbundet i samråd med medlemsstaterna om sätt att hantera
problem som uppstår under förhandlingarna med EU om
ingå ett associeringsavtal mellan Ukraina och EU.

Share This Post: