Den nya regeringen upprepar till konceptuell nivå är de främsta felen
innan angripa problemet med moderniseringen av offentliga tjänster . detta var
Enligt byrån för modellering situationer .

Tyngdpunkten ligger på att stärka den repressiva funktioner av staten, och
inte att stimulera utvecklingen av nya tjänster och teknik. kommenterade,
Resultaten från arbetsgruppen " Housing Reform " i fackministerierna
Direktör för de situationer Modeling Agency , Vitaly Bala . "Tjänstemän i nästa
bara gå igenom hotelser av befolkningen och ansvaret för marknadsaktörerna
för försenade betalningar och olika kränkningar av bostäder och verktyg, främst från
som är obehörig installation av värmesystem. vid den
Däremot ger verktyg inte hög kvalitet
service till befolkningen , så införandet av olika straffåtgärder mekanismer
utformade, enligt regeringen , mer ansvarsfull offentlig
och marknadsaktörer inte ger önskad effekt. Uppgift för staten - för att säkerställa
förutsättningar för förverkligandet av nya högkvalitativa tjänster baserade på ny teknik.
Och endast efter att du kan prata om att förbättra betalningar disciplin
befolkningen. "

Share This Post: