Verkhovna Rada avser att spärra kortet körkort.

För antagande vid första behandlingen propositionen nummer 7066 röstade
239 suppleanter i önskad 226. Det är lärt sig att initiativtagarna till lagförslaget
Om ändring av vissa lagar (om indragning av certifikatet att passera
Driver förbättring och bosättning inom området säkerhet
trafik) är de Rada suppleanter Sergej Gusarov (partiet Regioner)
och Natalie King (Yulia Tymoshenko). I propositionen föreslås
att ändra del 9 av artikel 15 i lagen om vägtrafik, enligt
att rätten att köra fordon lämplig kategori
bekräftas av en certifierad förare av ett fordon med de etablerade
utgångsdatum. Också, enligt propositionen författare, utvecklingen av dokumentet
på grund av nödvändigheten att bringa bestämmelserna i artikel med kraven i
EU-lagstiftningen. I synnerhet de rättsliga förkroppsligandet
behov av att få certifiering att passera föraren är inte konsekvent
med kraven i den internationella konventionen om vägtrafik, enligt vilken
rätt att köra ett motorfordon skall endast utfärdas till relevanta
identitet. Nu rätt att framföra fordon lämpliga
kategori bekräftade fordonets identitet förare
med etablerade giltighet och voucher till förarintyg
medel.

Share This Post: