Vid antagandet av lagförslaget som helhet röstade 295 7066
Suppleanter vid minsta 226 .

Initiativtagarna till proposition "om ändring av vissa lagar (om
annullering kupong till körkort och avveckling förbättring
när det gäller trafiksäkerhet), "parlamentariker
Rada Sergey Gusarov (Parti Regionkommittén) och Natalie King ("The Yulia
Timosjenko-Batkivschina "). Propositionen ändrar § 9 i artikel
15 av lagen "om vägtrafik", enligt vilken rätten att drivmotorn
betyder kategorin bekräftas genom ett intyg
Föraren av fordonet med de etablerade utgångsdatum. Enligt
räkningen författare, utvecklingen av dokumentet på grund av behovet av att föra
bestämmelserna i artikel till kraven i den europeiska lagstiftningen.
I synnerhet, behovet av förstärkning av lagstiftningen kupong
till att se att föraren är inte förenligt med kraven i internationella
Konventionen om vägtrafik, enligt vilken rätten att köra en motor
Fordonet skall vara certifierade bara relevant identitet. Nu rätt
att framföra fordon som stöds av relevant kategori
identiteten på föraren av ett fordon med en fast löptid
och voucher till körkort för fordonet.

Share This Post: