Förra året har Ukraina varit en ökning av priserna på konstruktion och installation.

Enligt statens Statistics Service uppgick prisindex för byggnads-och anläggningsarbeten i 2012 jämfört med 2011 till 112, med 6%. Den högsta tillväxten noterades i index området fastigheter, leasing, ingenjörs-och företag (13, 4 %),, utbildning (13, 2 %) när det gäller hälso- och sociala tjänster (13, 2 % ) och den minsta i produktion och distribution av el, gas och vatten 11 ( 5% ), jord-och skogsbruk (10, 5 %), i tillhandahållandet av allmännyttiga företag och personliga tjänster (10, 4 %). Index som anges för byggnader under perioden ökade med 13, 1 % ( bebos av 13, 4 % och yrkesbyggnader med 12, 7 % ) och teknik anläggningar i 13, 7 %.

Share This Post: