Stad Priluki Chernihiv regionen kommer att delta i projektet "Uthållig
regional utveckling i Ukraina ", finansierat av Europeiska unionen och
ger för genomförandet av energibesparing i flerbostadshus .

Nyligen tecknat en avsiktsförklaring mellan staden
Priluki, projektledning, och ordförande för ägarna
flerbostadshus i staden Priluki. Enligt promemorian med lånet
uppskjutna betalningar, som kommer att ge det nederländska finansinstitutet
Gräva, boende Priluk kan se över sina hem, vilket gör det
med energieffektiva. För närvarande mycket av bostäder
Fonden Priluk - "Chrusjtjov" och hus prefab med en låg grad av skydd mot förlust
värme. Stadens myndigheter skall bistå med att organisera och genomföra
reparation av hus, samt för medfinansiering, kommer att ge
Detta innebär att staden budgeten. Kommer att delta i reparationer och fonder
bostadsrätter. Å ena sidan kommer detta att minska belastningen
på staden budget, å andra sidan - kommer att hjälpa till att utbilda de boende
ansvarsfulla inställning till den gemensamma egendomen. Nästa steg i genomförandet
Projektet kommer att vara ett uttalande av kommunfullmäktige i begreppet investeringsvaror
reparation av flerbostadshus i staden, som bygger på principerna om energisparande
och samfinansiering. Den mest akuta problemen för att spara energi
i Ukraina är fortfarande i huvudstaden och större städer - regionala centra.

Share This Post: