Regeringens rätt att installera elmätare , gas-och vattenbolag
fram till 2010.

Ministerråd beordrade ministerier, departement och kommuner
administrationen att minska kostnaden av naturgas för uppvärmning. som ordspråket säger
ministerråd , kommer det att ske genom att enskilda
värmeenheter och elsystem energoakkumuliruyuschih med
inrättandet av differential (per timme) elmätning .
Regeringen har även uppdragit åt departement , departement och kommuner
förvaltningar före den 1 januari 2010 för att se till att deras underordnade företag
institutioner och införandet av obligatorisk mätning av el , natur-
gas, värme, kyla och varmvatten.

Share This Post: