I den ukrainska staten Centrum för radiofrekvenser hävdar att i II kvartalet
2009 i Ukraina som importerats lagligt ca 80% av mobiltelefoner.

Denna siffra är nästan 10 gånger högre än förra året, enligt
presskontor UCRF . Per den 15 juli 2009 UCRF för registrering
tullhandlingar utfärdade tillstånd för laglig import till Ukraina på 1 miljon
17 000 291 mobiltelefon. Mot en gemensam databas för introducerade idag
en 1210 tusen mobiltelefoner IMEI -koder, som är i
genomförande.

Share This Post: