Nationella sedlar minskning av inflationsförväntningarna verksamhet. Om
Detta framgår av NBU .

I en undersökning av chefer för företag av olika ägande former bedrivs,
I maj har NBU analyserat synpunkter 1271 företagsledare från hela
regioner i Ukraina. "De förväntningar företag under det andra kvartalet förbättrades avsevärt,
Även förnekar sårbarheten i den ukrainska ekonomin i termer av eventuella nya
chocker är fortfarande tidigt ... Inflationsförväntningarna har sjunkit till nivån före krisen "
- Sade i ett uttalande . I synnerhet höjningen av konsumentpriserna under de närmaste
12 månader beräknas till 15 respondenter , 4 % jämfört
20 , 6 % i januari -mars 2009 . Enligt undersökningen , den aktuella finansiella och ekonomiska
statliga företag har stabiliserats lite . Under året väntas
ytterligare normalisering av situationen. Andelen respondenter som
Planen att locka banklån, och hon var 53 , 5 % mot 52 8 %
kvartal tidigare . Andelen företag som inte förväntar sig en betydande förändring
hryvnian växelkurs under 2: a kvartalet steg till 40 , 3 % respektive 18 4 % under föregående kvartal.
I februari 2009 meddelade centralbanken ökade inflationsförväntningar verksamhet.

Share This Post: