Ukrainska Construction Association ( UCA ) erbjuder en väg ut
av krisen i byggbranschen genom införandet av " Return
frusna avlagringar genom förvärv av bostäder till fyndpriser. "

Som rapporterats LigaBusinessInform presstjänst UCA, det huvudsakliga syftet med programmet
är den omvandling av de "frysta" bankinlåning, i första
alla i huset under konstruktion. Det antas att investerare
uppmanas att på frivillig basis för att utbyta de "frysta" bidrag
av säkerheten - staten bostäder certifikat. Den resulterande investerare
Intyget ger rätt att: (a) erhålla under konstruktion / färdig fastighet
till ett reducerat pris, (b) erhåller ränteinkomster, (c) försäljning av certifikatet
och avkastning på investeringar. Rättigheter erhålls genom en investerare certifikat
garanteras av staten Ukraina. Enligt presstjänsten redan
Samråd om denna fråga med ett antal specialister vid ministeriet för
Regional utveckling och konstruktion kommitté för Högsta rådet för konstruktion,
National Bank, statliga kommission för aktiemarknaden och värdepapper. Ukrainska
Construction Association (UCA) grundades maj 2005 UBA: s uppgift - att främja
förbättra investeringsklimatet och utveckling av byggbranschen i Ukraina.
Det huvudsakliga syftet UBA - företräda och tillvarata intressena för byggare och investerare
Ukrainska marknaden. Hittills, medlemmar av den ukrainska Construction Association
finns över 250 holdingbolag, som är dynamiska och föränderliga
fastighetsmarknaden.

Share This Post: