ในช่วงครึ่ง แรกของปี 2009 ในระบบเศรษฐกิจ ยูเครน โดย นักลงทุนต่างชาติ
ลงทุน $ 2000000000 ใน 699 , 7 ล้าน ของการลงทุนโดยตรง ซึ่งจำนวนเงิน ถึง 40 ปริมาณ 2%
งวดเดียวกันของปี มีรายงานโดย คณะกรรมการ ของรัฐ
สถิติ ของยูเครน

ตามที่ Goskomstat, ในสหภาพยุโรปที่ได้รับ 2074 $, 6 ล้าน (76, 8% ของจำนวนทั้งหมด
ปริมาณ) กับประเทศ CIS -- $ 344, 7000000 (12, 8%) จากประเทศอื่น ๆ -- $ 280, 4
ล้านบาท (10, 4%) ในขณะเดียวกันเงินทุน Non - resident ลดลง $ 413, 5 ล้าน
โดยทั่วไปการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินทั้งหมดของเงินทุนต่างประเทศในทางเศรษฐกิจ
ประเทศคำนึงถึงการปรับมูลค่าความสูญเสียและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศของ $ 2358, 6
ล้านบาท (34, 1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2008) ในเดือนมกราคมเดือนมิถุนายน
2009 ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนจากเนเธอร์แลนด์ -- สำหรับ $ 561, 7000000, ไซปรัส
-- ณ วันที่ $ 386, 5 ล้าน, ฝรั่งเศส -- ที่ $ 342, 0000000, สหพันธรัฐรัสเซีย -- ราคา $ 277, 1
ล้านบาทและอารูบา -- ที่ $ 273, 6 ล้านคนประเทศเหล่านี้ได้จัดให้มีการเจริญเติบโต 78% ในต่างประเทศ
ทุนในยูเครน การเจริญเติบโตของเงินทุนต่างประเทศในช่วงเวลา
สังเกตที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมในกิจกรรมทางด้านการเงิน -- การ
$ 861, 0000000, อสังหาริมทรัพย์, เช่าวิศวกรรมและการให้บริการ
การบริการให้กับผู้ประกอบการ -- ที่ $ 454, 9000000, การค้า, การซ่อมแซมยานยนต์ของใช้ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว -- ราคา $ 141, 5 ล้านเช่นเดียวกับในองค์กร
อุตสาหกรรม -- $ 582, 0000000, รวมถึง การประมวลผล -- ที่ $ 522, 6 ล้าน
ในบรรดาอุตสาหกรรมแปรรูปได้เพิ่มขึ้นมากกว่าทั้ง
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
(ที่ $ 207, 8 ล้านคน) และในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร, เครื่องดื่มและยาสูบ
ผลิตภัณฑ์ (ที่ $ 106, 1 ล้าน) รวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
นำมาใช้ในยูเครนเมื่อ July 1, 2009 $ 37 965, 7000000,
6, 6% เพิ่มขึ้นในการลงทุนในช่วงต้นปี 2009 และต่อ
เป็นคน $ 823, 9 ปริมาณของการลงทุนโดยตรงจากยูเครนไป
เศรษฐกิจของโลกที่ได้รับการตีราคาของการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ
เมื่อ July 1, 2009 $ 6226, 8 ล้านรวมทั้ง สหภาพยุโรปประเทศ -- $ 5945, 0
ล้านบาท (95, 5% จากทั้งหมด), ประเทศ CIS -- $ 219, 6 ล้านบาท (3, 5%), อื่น ๆ
ประเทศในโลก -- $ 62, 2 ล้าน (1, 0%) จำได้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2009
ปีในทางเศรษฐกิจยูเครนโดยนักลงทุนต่างชาติลงทุน 1 พันล้านเหรียญ 175, 5
ล้านบาทจากเงินลงทุนโดยตรงซึ่งมีจำนวนถึง 36, 2% ของปริมาณการไตรมาสแรกของปีล่าสุด
ปี

Share This Post: