เป็นอย่างมาก การปฏิบัติร่วมกัน ในวันนี้คือ การจัดเก็บภาษี ของธนาคาร
สถาบัน บริษัท ประกันภัยใน วัตถุ หลักประกัน ประกัน

ธนาคาร, การจัดเก็บภาษี บริษัท ประกันภัยสามารถทนต่อ เป็น
ธนาคารมักจะมีรายการของสิ่งที่เรียกว่าประกันภัย"ได้รับการรับรองเป็น"
บริษัท แต่ลูกค้าจำนวนมากไม่ได้รู้เกี่ยวกับขั้นตอนและการปฏิบัติ
ได้รับการรับรองจาก บริษัท ประกันที่สถาบันการเงิน นำเสนอรายการ
"ได้รับการรับรอง"บริษัท ประกันภัยที่ธนาคารให้ลูกค้าภาพลวงตาของวัตถุประสงค์
การเลือกของความเสถียรมากที่สุดทางการเงิน บริษัท ประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน
ความสนใจของลูกค้าและการธนาคารของ บริษัท ไม่น่าเชื่อถือที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ของตน เกือบโดยไม่มีข้อยกเว้นลูกค้ารับรู้
วิธีการนี​​้และเห็นด้วยกับทางเลือกของการเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่แนะนำโดยธนาคาร
"รับรอง"ในการปฏิบัติคือสิ่งที่จริงกระบวนการ
"ได้รับการรับรอง"ในบางสถาบันการเงินเช่นตลาดในฟาร์มโดยรวม
ธนาคารมีการซื้อขายกับ บริษัท ประกันภัยที่เกี่ยวกับราคาของหลักทรัพย์ประกันที่
วัดตามขนาดและช่วงเวลาของเงินฝากคณะกรรมการ
การกำหนดจำนวนสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะถูกโอนไปยังธนาคารอื่น ๆ ความสนใจของลูกค้า
ไม่คำนึงสมบูรณ์ครั้งสุดท้ายที่จะได้รับค่อนข้าง overvalued
อัตรา"ภายใต้หน้ากากของ"ที่อยู่ถัดจากการกระทำของเด่นหรือข้อ จำกัด ง่ายๆ
จำนวนของ บริษัท ประกันภัย ในความเป็นธรรมมันควรจะสังเกต
ว่าธนาคารไม่ได้ทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเจรจาต่อรองดาษดื่น บางธนาคารอาจ
สนใจในการปกป้องผลประโยชน์ของตนในรูปแบบของการจำนองประกันที่เพียงพอ
ผู้ประกันตนที่มีความน่าเชื่อถือ ธนาคารเหล่านี้มีความลึกรายงานการศึกษาการประกัน
ระเบียบข้อบังคับของ บริษัท ที่สถานะทางการเงินของพวกเขาทำสัญญาและการประกันภัย แต่
และในกรณีนี้การดูแลลูกค้าเป็นที่น่าสงสัยหลายของธนาคารเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ
จำกัด ทางเลือกของโปรแกรมและตัวเลือกสำหรับการประกันหลักประกัน ตัวอย่างเช่น
สถาบันการเงินจำนวนมากที่จะห้ามไม่ให้ประกันโดยงวด
มันจะสะดวกสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ ยัง
มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนของธนาคารที่มี"รับรอง"เพื่อแข็งขันส่งเสริม
โครงสร้างการประกันในเครือของพวกเขามีเป้าหมายของการแสวงหาผลกำไร
และในส่วนของธุรกิจนี้ ในขณะเดียวกัน บริษัท ในเครือโครงสร้างปกติ
อยู่ในตำแหน่งที่มีสิทธิพิเศษกับ บริษัท อื่นที่ได้รับ
การรับรอง ตัวอย่างเช่นบางส่วนของธนาคารผู้กู้ต้องมีภาระหน้าที่ในการประกัน
หลักประกันสำหรับปีที่สองของเครดิตไม่เพียง แต่จะ"ได้รับการรับรอง"
บริษัท และ บริษัท ในเครือ บริษัท "ได้รับการรับรอง" แต่
มันควรจะสังเกตว่าไม่มีกฎหมายของประชาชนและกฎระเบียบที่ไม่
ประกอบด้วย"รับรอง"และเกณฑ์วัตถุประสงค์สำหรับการดำเนินงาน
ดังนั้นธนาคารตัวเองแต่ละรายกำหนดหลักการของ"รับรอง"ซึ่งช่วยให้เขา
เลือกไม่ดีที่สุด แต่ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจสำหรับ บริษัท ที่ธนาคาร
เวลา พยายามที่จะพัฒนาเกณฑ์สากลสำหรับการ"รับรอง"
ได้รับแล้วที่ทำในลีกขององค์กรประกันภัยของยูเครน แต่
ในขณะที่เรื่องยังคงไม่ได้ตั้งใจ ความเสี่ยงให้กับลูกค้าใน
แน่นอนความเสี่ยงที่สำคัญทั้งสอง ครั้งแรก -- ค่าจ้างสำหรับการประกันภัยรถยนต์
ต้องการตรวจสอบ -- โทรกลับไปยัง บริษัท ประกันภัยที่คุณเลือกให้
ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ให้กับ บริษัท ประกันในการคำนวณและการเก็บเงียบเกี่ยวกับ
มันเครดิต ตอนนี้คุณได้ทันทีจะกลายเป็นที่ชัดเจนเพื่อให้ราคาในตลาดที่เป็นธรรม
บริการประกัน การสูญเสียทำให้ไม่เปลี่ยนจากรถเครดิต
หรือไม่ได้ ความเสี่ยงที่สอง -- เป็นไปได้เพื่อประกันความไม่แน่นอนทางการเงิน
บริษัท ซึ่งในสาระสำคัญกลายเป็น"ได้รับการรับรอง"ในธนาคาร บริษัท ดังกล่าว
อาจหลอกลวงกับการชำระเงินเพื่อต้องการเอกสารเพิ่มเติมและ
ฯลฯ ธนาคารไม่น่าจะนำมาช่วยที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณ เมื่อเราเพื่อประโยชน์ของ
ดอกเบี้ย, ธนาคารถามเกี่ยวกับการค้ำประกันในกรณีของการหลีกเลี่ยง
บริษัท ประกันภัยจากพันธกรณีของตนหาก บริษัท ฯ
แนะนำโดยตรงจากธนาคาร ได้รับการตอบต่อไปนี้ :"และเราอยู่ที่นี่
ที่."ดังนั้นแล้วคิดว่าคุณจะต้องนี้"รับรอง"ในรูปแบบที่มีอยู่
ทำไมมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามด้วยส่วนที่ 2 ของงานศิลปะ 6 จากกฎหมายของยูเครน
"เกี่ยวกับการประกัน"ประกันความสมัครใจอาจจะไม่จำเป็นต้องมี
ในการดำเนินการของความสัมพันธ์อื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าลูกค้าได้เงินกู้
สนธิสัญญาเข้าสู่ความสัมพันธ์เครดิตซึ่งสอดคล้องกับ
บรรทัดฐานด้านบนอาจไม่ให้เงื่อนไขบังคับเกี่ยวกับการ
ประกันภัย บริการประกันที่แพงที่สุดในการออกแบบของรถ
เครดิตจะได้รับการประกัน Casco ซึ่งเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการสมัครใจ
ประกันภัย วรรค 2 ของส่วนที่ 5, ศิลปะ 11 ของกฎหมายของประเทศยูเครน"เกี่ยวกับการป้องกัน
สิทธิของผู้บริโภคให้การว่าในการทำสัญญากับผู้บริโภคเพื่อให้
บทบัญญัติเครดิตของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการที่ไม่เป็นธรรม
เงื่อนไขในสัญญาโดยเฉพาะในบทบัญญัติตามที่ผู้บริโภค
จะต้องได้ตลอดเวลาของสัญญาที่จะทำสัญญากับเจ้าหนี้
คนอื่น ๆ ที่ระบุโดยผู้ให้กู้เว้นแต่ข้อสรุป
ข้อตกลงดังกล่าวจะถูกต้องตามกฎหมายและ / หรือเมื่อ
ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวโดยชัดแจ้งในค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค นอกจากนี้ภายใต้ส่วนที่ 3 55 ของกฎหมาย
ยูเครน"เกี่ยวกับธนาคารและการธนาคารกิจกรรม"ธนาคารไม่ได้รับอนุญาตกับความต้องการของ
จากลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ จากธนาคารหรือที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่ใบหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ธนาคารเพื่อการ
บริการ แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันกฎหมายของยูเครน"เกี่ยวกับการป้องกัน
กับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม"ได้รับการยกเว้นข้อ 9 ซึ่งนอกจากนี้ยังให้
การค้ำประกันบางอย่างให้กับลูกค้า การลงโทษอะไรสามารถนำมาใช้ธน​​าคาร
[HTTP : / / i.domik.net/_xmlimg/xml_8e3bd7ce5f429e41d0d7b77d2792898e20fea735.png
ธนาคาร] ในสถานการณ์เช่นนี้มีในคลังแสงของพวกเขาจะมีตัวเลือกหลายตัว
การกระทำซึ่งที่พบมากที่สุด -- มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและปรับเพิ่มขึ้น
อัตรา แต่ก็ควรสังเกตว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน
เงื่อนไข -- วัดความดันทางจิตวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของผู้กู้
และไม่เกิน ในขณะที่แม้จะมีความไม่สมดุลของกฎหมายของยูเครน"On
การแก้ไขบางส่วนทำหน้าที่นิติบัญญัติของยูเครนเมื่อ
ธนาคารจํากัดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเงินฝากธนาคารและบัตรเครดิต
สัญญาเพียงฝ่ายเดียว"ธนาคารที่ออกสิทธิที่จะยกดอกเบี้ยที่
อัตราในความเป็นจริงสูญเสียความสามารถในการดำเนินการนั้น นี้เกิดจากการบังคับ
ลักษณะของบทบัญญัติใหม่ของประมวลกฎหมายแพ่งที่มีอยู่ในศิลปะ
1056-1 และห้ามไม่ให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในดุลพินิจของ
การลงโทษในกรณีนี้ Bole จริง แต่ส่วนใหญ่ของเครดิต
สัญญาไม่ได้มีบทลงโทษสำหรับ บริษัท ประกันภัยที่
ไม่ได้เป็น"Recommended"โดยธนาคารหรือไม่กำหนดจำนวนเงินของการลงโทษดังกล่าว
ลงโทษ บนพื้นฐานนี้เราสามารถพูดได้ว่าธนาคารในขณะนี้
วันไม่ได้มีการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าเมื่อมีการเลือกประกันตน
บริษัท ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการของได้รับการรับรอง ต้องการที่จะป้องกันตัวเอง
ใน บริษัท ที่ไม่ได้รับ"ได้รับการรับรอง"โดยธนาคารให้มากคือ
ง่าย ก่อนที่จะลงนามในสัญญาหมายถึงธนาคารที่มีตัวอักษรหรือคำสั่ง
ที่คุณต้องการที่จะประกันของ บริษัท ประกันภัยที่เฉพาะเจาะจง อ้างถึง
จดหมายถึงบรรทัดฐานของกฎหมายที่มีอยู่ในยูเครนสิ่งพิมพ์นี้
ให้แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนใบสมัครหรือจดหมายของคุณและเก็บ
คัดลอกมีหมายเหตุ ในกรณีของตัวอักษรธนาคารคุกคามจากการปฏิเสธไม่ได้
กลัวที่จะท้าทายการตัดสินใจ กฎหมายที่มีอยู่ให้
เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังธนาคารแห่งชาติของยูเครน, ร่างกายของ
เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภค ให้แน่ใจว่าได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
สื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วิธีการแก้ข้อพิพาทนี้จะไม่ดึงราคาแพงมากขึ้น ข้อความที่มีการร้องเรียน
อาจจะถามเพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายฟรี On - line ใน
ถ้าจำเป็นให้ติดต่อศาล แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะหมด
ในขั้นตอนก่อนการทดลองการแก้ไขความขัดแย้ง ไม่ต้องกลัวที่จะปกป้องพวกเขา
กฎหมาย ก่อนหน้านี้เราได้เขียนเกี่ยวกับวิธีการอย่างถูกต้องประกัน
อสังหาริมทรัพย์วิธีการได้รับค่าสินไหมทดแทนสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การประกันการเดินทางไปต่างประเทศในรถยนต์ของพวกเขาเป็นค่าทำขวัญ
จากอุบัติเหตุ, ผู้กระทำผิดถ้าไม่ได้เป็นผู้ประกันตน นอกจากนี้เรายังจำได้ในเดือนกันยายน
จุดเริ่มต้นของฤดูการทางการเมืองใหม่ที่เพิ่มขึ้นกิจกรรมทางธุรกิจเปิดใช้งาน
กระบวนการทางเศรษฐกิจเพื่อให้ถึงเวลาที่จะทบทวนการทำสัญญาประกัน
fins.com.ua. แหล่งที่มา

Share This Post: