สาย quoting ของเคียฟ การตรวจสอบ โรงเรียนแพทย์ ขยาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง สิ้น
ฤดูใบไม้ร่วง กล่าวว่า รองประธาน คนแรกของ KSCA Irena Kilchytska นี้ ได้รับแจ้ง
วันนี้

จำ กระทรวงสาธารณสุข แนะนำ การตรวจสุขภาพ ที่จำเป็น ของนักเรียนแต่ละคน ไป
ตรวจสอบ ที่มีกลุ่ม ความเข้มของการ เรียน การศึกษา ทางกายภาพที่ สามารถ
ที่ได้รับมอบหมาย ความระมัดระวัง ดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับ การเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นใน อดีตที่ผ่านมา
ปี ในชั้นเรียน การศึกษา ทางกายภาพ

Share This Post: