นอกจากนี้เขายัง รายงานว่า คณะกรรมการ ได้มีการพัฒนา และการเสนอราคา แล้ว
พวกเขาจะ กำกับ ให้กับ บริษัท "คณะกรรมการ ได้มีการพัฒนา แล้ว การเสนอราคา
และพวกเขาจะ กำกับ ให้กับ บริษัท ที่ เป็นเจ้าของ เทคโนโลยีการผลิต "เชื้อเพลิง"
สำหรับ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ของเรา" -- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดังกล่าว Prodan ยังกล่าวว่า การเชิญ .
ส่งไปให้ ทั้งสอง บริษัท -- บริษัท รัสเซียของ "องค์ประกอบของ น้ำมันเชื้อเพลิง" และอเมริกัน
Westinghouse

Share This Post: