เตาเผาและ หม้อไอน้ำ เป็นองค์ประกอบสำคัญ ของ ระบบทำความร้อน แบบดั้งเดิม
สำหรับบ้าน เพื่อให้ความร้อน ที่บ้านของคุณ ด้วยเตาอบ โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ความร้อน เป็นก๊าซ , ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ( น้ำมันก๊าด , น้ำมันเชื้อเพลิง ) , ถ่านหิน
และ ฟืน

ในเตาเผาที่ทันสมัย​​มากขึ้นจะใช้สำหรับการหมุนเวียนของการเป่าอากาศอบอุ่น
อากาศ เตาเผาที่ใช้เป็นหลักอากาศเย็นที่บ้านโดยการดูดซับของ
และโอนผ่านท่อในส่วนที่ที่อากาศกลับมา
แล้วในรูปแบบของความร้อนจึงทำให้การแก้ปัญหาของความร้อนห้องนั่งเล่น การดูดซึม
(ดูด) จะไหลเวียนของอากาศผ่านตัวกรองซึ่งมีส่วนช่วย
สำนักหักบัญชีของฝุ่นละอองและอื่น ๆ อนุภาคที่เป็นอันตราย ก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิง
ไฟนำร่องจะต้องมีเตาเผาเพื่อให้ความร้อนในส่วนการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่ง
ในการเปิดอากาศที่ร้อนในการไหลเวียนผ่านบ้าน เตาอบเหล่านี้
หน่วยงานที่มีท่อระบายไอเสียที่ผ่านการ (ไอเสีย)
ก๊าซออกไป การติดตั้งเตาไฟฟ้าให้ teplovyrabotku
กับเครื่องทำความร้อนและหม้อน้ำ เตาเผาความร้อนให้
เตาเผาโดยใช้ถ่านหินและไม้ปิดที่เผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง
และการถ่ายเทความร้อนที่อากาศจะอุ่นก่อนที่จะเริ่มไหลเวียน
ที่บ้าน รูระบายอากาศโลหะที่ช่วยให้อบอุ่น
ออกจากระบบทำความร้อนอากาศสำหรับบ้านมักจะบนพื้นหรือ
บนผนังของห้องนั่งเล่น อุณหภูมิจะถูกควบคุมอยู่ที่บ้านโดยการเปลี่ยน
เทอร์โมข้อมูลซึ่งมักจะติดตั้งบนผนังในระดับสายตา เครื่องควบคุมความร้อน
จะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของบ้าน เตาน้ำมันก๊าดถังจะถูกวางไว้ในบางครั้ง
ใต้ดิน ในกรณีของการรั่วไหลของอุปกรณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อ
สภาพแวดล้อม กลไกการไฟฟ้าปั๊มความร้อนจากความร้อน
ปั๊มคือการย้ายความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีก ความร้อน
เครื่องสูบน้ำยังทำหน้าที่เป็นเครื่องปรับอากาศในสภาพอากาศร้อน
ปั้มความร้อนมีความร้อนจากอากาศภายนอกดินหรือพื้นผิว
น้ำหรือที่ดิน ถ้าจำเป็นให้อากาศจะร้อนด้วย
ระบบปั๊มความร้อนมากกว่าโดยการไหลเวียน ในทำนองเดียวกันก็เป็นไปได้
การติดตั้งช่องระบายอากาศโลหะเช่นพืชเหล่านั้น
ซึ่งจะใช้ในเตาเผาที่มีร่างเป็นธรรมชาติ อุณหภูมิจะคล้าย
ระบบของการระบายโลหะ แต่ยังจะรวมถึง
การควบคุมเครื่องปรับอากาศระบบ กระดานข้างก้นหม้อน้ำหม้อน้ำประเภท
ประเภทของกระดานข้างก้นถูกยืดออกหน่วยที่มีองค์ประกอบโลหะไฟฟ้า
ภายใน แต่ละโหนดจะควบคุมแยกต่างหากจากระบบของการควบคุม
เริ่มต้นจากระดับต่ำสุดและลงท้ายด้วยสูงสุด แต่ระบบการกำกับดูแล
ไม่แสดงอุณหภูมิปัจจุบันของห้อง ประเภทของกระดานข้างก้นหม้อน้ำสามารถ
ถูกใช้เป็นแหล่งหลักของความร้อนดังนั้น
และพลังงานที่ช่วยเสริมการห้องเย็น, ไม่อุ่น
ระบบหลักของความร้อน กระดานข้างก้นหม้อน้ำทำงานดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
ราคาแพงกว่าการดำเนินงานของเตาเผาธรรมดาและระบบทำความร้อนสำหรับหม้อไอน้ำ
หน้าแรก หม้อน้ำหลังคาและพื้น (ไม้ปาร์เก้) ระบบการพิมพ์กับหม้อน้ำ
หลังคาร้อนและพื้น (ไม้ปาร์เก้) ประเภทของความร้อนประมาณ
เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ พัดลมไม่ได้ใช้ หน่วยงานที่มีการติดตั้งหม้อน้ำ
ภายในพื้นหรือเพดานภายใน ในบางระบบความร้อนหม้อน้ำ
หลังคาและพื้น (ไม้ปาร์เก้), ประเภทของระบบการควบคุมการออกแบบ
สำหรับส่วนที่แยกกันแต่ละ ระบบการควบคุมจะคล้ายกับระบบการควบคุม
ประเภทของหม้อน้ำกระดานข้างก้น หน่วยนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งภายใน
ผนัง แต่นี้เป็นกันน้อย ระบบทำความร้อน Hydronic
บ้านนี้เป็นชนิดของความร้อนหม้อน้ำอีก ในระบบนี้, เครื่องทำความร้อน
ใช้สำหรับท่อน้ำร้อนที่บ้านหรือหน่วยงานที่คล้ายกันกับหน่วยงานที่
ประเภทของหม้อน้ำกระดานข้างก้น ระบบทำความร้อนสำหรับบ้าน Hydronic เพื่อ
นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งภายใน pololka ระบบทำความร้อน Hydronic
บ้านบางครั้งมีการติดตั้งอยู่ใต้พื้นผิวถนนจากคอนกรีต
ป้องกันไม่ให้หิมะและน้ำแข็งสะสม ระบบทำความร้อนสำหรับบ้าน Hydronic
รวมถึงหม้อไอน้ำ (อุปกรณ์ vodonagrevayuschee) ซึ่งร้อน
การไหลเวียนของน้ำ เครื่องทำความร้อนในห้องพักนอกจากนี้ยังมีเครื่องทำความร้อนห้องพัก
ประเภทไฟฟ้าก๊าซและน้ำมันก๊าด ที่คุณรู้ว่าชอบ
เครื่องทำความร้อนไม่สามารถรวมระบบทำความร้อนและควรพิจารณา
โรคเอดส์ความร้อน ในบางกรณีหรือในบาง
สถานที่, เครื่องทำความร้อนก๊าซจะหมายถึงการจากกันอย่างเป็นธรรม
เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความร้อนก๊าซสามารถแนบกับผนังหรือสามารถ
จะพกพา ถ้าทุกเครื่องทำความร้อนก๊าซให้ความร้อน
ห้องพักและแนบไปกับผนังที่ไม่ได้เป็นชั่วคราวและถาวรแล้วห้องพัก
สถานที่ตั้งของที่หมายถึงความร้อนของก๊าซอาจจะ otoplyaemoy
พื้นที่ที่มีระบบทำความร้อนในตัว

Share This Post: