200 เกี่ยวกับ ผู้ฝากเงิน Ukrprombank วันนี้ , กรกฎาคม 24, เริ่มที่จะ ล้อมรั้ว
Verkhovna Rada ประท้วงต่อต้าน การแก้ไข กฎหมาย นี้
ทำหน้าที่ใน ลักษณะของการ ฟื้นฟู สถาบันการเงิน มาตรการ
ธนาคาร

ณ วันที่ 9, 45 คน ขึ้นเรียงราย ตามแนว รั้ว รอบ ขอบด้านนอก รัฐสภา
กับป้าย

Share This Post: