ที่คุณรู้ว่า ในเคียฟ , ไม่มีการ ปิดกั้น ล้อ ใน รถ ที่กระทำผิด -
กฎระเบียบ ที่จอดรถ

อย่างไรก็ตามการ ถูก ' ทรยศ ' ไม่ได้ไป ทุกที่ -- พวกเขาเพียงแค่ มีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ ตามที่ระบุไว้ ในคู่มือการใช้ " Kievtransparkservis "ตอนนี้ งานของพวกเขา
ไม่ปิดกั้น ล้อ , และเพื่อดำเนินการ อธิบาย การทำงาน ในหมู่ ผู้ละเมิด
อธิบายวิธีการ และสถานที่ที่ จอดรถ และ ของหลักสูตร ที่ดี
" ประมาท "ตาม autocentre.ua

Share This Post: