ประธาน Barack Obama ทุกวัน เป็นเป้าหมายของการ มากกว่า 30 ความพยายามในการ ลอบสังหาร
กล่าวว่า บริการรักษาความปลอดภัย , หนังสือพิมพ์ ของเขา โทรเลข

นับตั้งแต่ โอบามา เอาสำนักงาน , หมายเลข ของการโจมตีใน ประธาน ที่เพิ่มขึ้น
400 % เมื่อเทียบกับ ระยะเวลาของการ George W. Bush, Ronald กล่าวว่า
Kessler, ผู้เขียน" บริการรักษาความปลอดภัย ของประธานาธิบดี ." บางสถานการณ์
ชีวิต ของโอบามา ที่ได้รับ ภายใต้การ คุกคาม, ถูกค้นพบ และเผยแพร่
แต่รายละเอียดของ ที่สุดของพวกเขา บริการ ลับ การรักษาความปลอดภัย ไม่ให้
การเพิ่มจำนวนของ ความพยายามที่จะ

Share This Post: