Kyiv เมืองรัฐ บริหาร ได้ตัดสินใจที่จะ จัดให้มีการ
Khreshchatyk สิงหาคม งานโรงเรียน 15-16 citywide นี่คือ ที่ระบุไว้
ในการกำจัด ของเมือง การบริหาร

ที่ ยุติธรรม ที่จัดขึ้น การสาธิต และการขาย เครื่องแบบ รองเท้าและ อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียน การบริหาร การร้องขอ จาก อธิบดี
การค้าและการ บ้าน ที่จะนำ ในงาน อุตสาหกรรมเบา
เคียฟ และภูมิภาค ร่วมกับ การจราจร ยุติธรรม เกี่ยวกับการ Khreshchatyk
จะถูก จำกัด ให้ 15 สิงหาคม 9:00 - 17:00 โดยทั่วไป ในเขตอำเภอ โรงเรียน จัดงานแสดงสินค้า
จะจัดขึ้น ในเมืองหลวง จนถึง 5 กันยายน

Share This Post: