SBU ที่หนึ่งใน พืชที่ ทำความเย็น ที่ตั้งอยู่ใน Brovary
อำเภอ ของเคียฟ ในภูมิภาค , 237 ตันของ ของเถื่อน พบ ถึงขนาด
เนื้อ

ตามที่ UNIAN , เกี่ยวกับมัน ที่ บรรยาย ในเคียฟ รายงาน
หัวหน้า ศูนย์ข่าว ของ SBU Marina Ostapenko ตามที่เธอ ด้าน หมู
หมู และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อื่น ๆ โดย เอกสารที่เกี่ยวข้อง
และใบรับรอง ที่เก็บไว้ ในตู้เย็น เกี่ยวกับที่มา ของเนื้อ พูด เท่านั้น
ประเทศ แบรนด์ ส่งออก ตามที่ Ostapenko , วัสดุอันตราย ออก
โกดัง กับสินค้า ต้องห้าม ปิดผนึก, การตรวจสอบ ขยาย

Share This Post: