Para sa pagpapalaya ng British barko " Malaspina Castle " sa Ukrainians sa board
Somali pirates nakatanggap ng isang katubusan ng $ 2,000,000 , sinabi sa telebisyon channel
" ICTV ", nagre-refer sa Reuters .

Bilang iniulat ng IMC , ang daluyan ng " Malaspina Castle " sa ilalim ng bandila ng Panama ay nakunan
Somali pirates sa Gulf of Aden noong Abril 6.

Share This Post: