Ministri ng Edukasyon at Agham ( MES ) ay nagtanong sa mga ulo ng
institusyon ng mas mataas na edukasyon na may isang paliwanag sulat patungkol sa pagbabayad para sa
edukasyon dokumento.

Bilang ng pindutin ang serbisyo ng Ministri ng Edukasyon , ayon sa estima ng Enterprise Estado
" Pambansang Center para sa Inilapat Information Technology ," ay naka-set
ang gastos ng mga dokumento sa pagpi-print sa pagtatatag ng sample :
- Diploma ng Mas Mataas na Edukasyon Associate , ang bachelor , ang espesyalista
at master ng ​​grado - 35, 04 UAH - . diploma ng pagpapalit ng sadya sa pagtatalaga
kwalipikasyon , pati na rin ang degree ng bachelor ng ( Master ay ) para sa dayuhang
na nakumpleto na ang Ukrainian unibersidad, - 18, 00 UAH - . ang presyo ng madagdagan ang diploma
Mas Mataas na Edukasyon - 0 96 UAH . Gayunman, ang Ministri ng Edukasyon warns
mula sa pagtatatag ng mga bayad para sa mga certificate at mga aplikasyon para sa kanila kaysa ay opisyal na kinilala
laki ng halaga. mas maaga, ang Ministri ng Edukasyon at Agham
Ukraine ( MES ) ay nagtanong sa Attorney General Opisina at ang Ministri ng Interior
Affairs ng Ukraine tungkol sa paglabag ng batas sa pagpasok
upang mag-aral sa 32 mas mataas na institusyon sa edukasyon.

Share This Post: