40, katılımcıların % 3, Meclis tam yolsuzluk kapsamında olduğuna inanıyoruz
42, % 2 yeterince yaygın olduğuna inanıyoruz , % 10 yaptığı açıklamada, parlamento
sadece izole 7 kararsız yolsuzluk vakaları , % 2 ve sadece var
0, katılımcıların % 3BP bu yolsuzluğun neredeyse hiç hissettim.

Share This Post: