Закон України « Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
містить норми, згідно з якими припиняються пенсійні виплати пенсіонерам
під час їх постійного проживання за кордоном у разі, якщо Україна не
уклала з відповідною державою міжнародний договір з питань
пенсійного забезпечення, - повідомляє Юрдопомога .

Зазначені положення Закону суперечать приписам Конституції України
про неможливість скасування конституційних прав і свобод; рівності конституційних
прав і свобод громадян незалежно від місця проживання; забезпечення опіки
та захисту громадянам України, які перебувають за її межами; права громадян на
соціальний захист у старості; (стаття 22, частини першої, другої статті 24,
частина третя статті 25, частина перша статті 46 Конституції України). Право
громадян на соціальний захист (стаття 46 Конституції) конкретизовано в
Законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та в
Законі України «Про пенсійне забезпечення», якими встановлено порядок нарахування
та виплати пенсій. Однак щодо громадян, які виїхали на постійне проживання
за кордон, визначено особливий порядок виплати пенсій. Відповідно до пункту
2 частини першої статті 49, друге речення статті 51 Закону (1058-15)
виплата пенсії припиняється на весь час проживання (перебування) пенсіонера
за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Оспорюваними
нормами Закону, конституційне право на соціальний захист поставлено в
залежність від факту укладення України з відповідною державою
міжнародного договору з питань пенсійного забезпечення. Таким чином,
держава, всупереч конституційним гарантіям соціального захисту для всіх
осіб, які мають право на отримання пенсії в старості, на законодавчому
рівні позбавила цього права пенсіонерів у тих випадках, коли вони обрали постійним
місцем проживання країну, з якою не укладено відповідний договір.
Виходячи з правової, соціальної природи пенсій право громадянина на отримання
призначеної йому пенсії не може зв'язуватися з такою умовою, як постійне
проживання в Україну; держава відповідно до конституційних засад
зобов'язана гарантувати це право незалежно від того, де проживає особа,
яким призначено пенсію, - в Україні чи за її межами. Виходячи з вищенаведеного,
Конституційний Суд України визнав неконституційними пункт 2 частини першої
статті 49 і другого речення статті 51 Закону «Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування ».

Share This Post: