18 січня 2012 в газеті " Голос України " опубліковано Закон України " Про внесення змін до Закону України" Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ".

Новий погляд на стару проблему Вкотре законодавець настільки радикально підійшов до теми банкрутства, що не став вносити точкові зміни в діючий Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а виклав його в новій редакції, яка набуде чинності через рік , з моменту опублікування (тобто з 18.01.2013 рік). Стало бути, маємо цілий рік для вивчення нововведень цього закону. У чому ж вони полягають. Як зазначалося у пояснювальній записці до законопроекту, який згодом і став розглядаються нами Законом, останній розроблений і прийнятий з метою вдосконалення процедур банкрутства, зменшення тривалості процедур, поліпшення показників за індексом стягнення, скорочення витрат на провадження у справах про банкрутство. Законом передбачаються наступні зміни в регулюванні процедур відновлення платоспроможності та банкрутства. Санація до суду Новою редакцією Закону передбачена процедура санації боржника до порушення справи про банкрутство. Ці заходи спрямовані на попередження банкрутства боржника, застосування позасудових процедур і досудової санації боржника. Законом розширено можливості для ранньої діагностики загрози настання неплатоспроможності боржника, ефективного застосування заходів щодо попередження банкрутства боржника, а також заходів з проведення позасудових заходів відновлення платоспроможності боржника. Визначено загальний порядок проведення процедури досудової санації. Згода між боржником і кредитором щодо проведення санації боржника може бути досягнуто до виникнення заборгованості. При цьому, схвалений кредитором план санації боржника повинен бути затверджений господарським судом. Термін дії процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство не може перевищувати 12 місяців з дня затвердження плану санації судом. Нове про мораторій Законодавець переніс момент введення мораторію у справі про банкрутство з моменту надходження до господарського суду заяви про порушення провадження у справі на момент проведення підготовчого засідання. Таке "зміщення" може запобігти заподіяння шкоди особі, щодо якої подано заяву про порушення провадження у справі про банкрутство, коли зазначені в заяві обставини перевіркою не підтвердилися, а також кредиторам, які постраждають від безпідставно введеного мораторію. Повідомлення для кредиторів Удосконалення процедури виявлення кредиторів. Згідно з діючими нормами статей 11, 14, 40, 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) встановлено вимогу щодо розміщення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство в друкованих ЗМІ. Це призводить до затягування провадження у справі про банкрутство, дозволяє боржнику ухилятися від виконання зобов'язань перед кредиторами, користуючись мораторієм на задоволення їх вимог, збільшує вартість процедур. З метою усунення зазначених проблем пропонується покласти на суд обов'язок самостійно оприлюднити інформацію про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-порталі Вищого господарського суду України (офіційне оприлюднення). Оскільки метою оприлюднення інформації про порушення провадження у справі про банкрутство є інформування про це якомога більшого кола осіб, в тому числі іноземних інвесторів, досягнення мети є можливим шляхом оприлюднення такої інформації із застосуванням сучасних технологій, а саме: через Інтернет. "Проспав" кредитор все одно кредитор Законом скасовано дискримінаційний порядок, за яким конкурсні кредитори, які пропустили встановлений для звернення з вимогами термін, втрачають право на отримання боргу. Натомість таким кредиторам надана можливість звернення з майновими вимогами в межах всієї процедури банкрутства. Такі кредитори не будуть конкурсними, а їхні вимоги можуть бути задоволені в останню (шосту) черга. А вже після закінчення процедури банкрутства всі вимоги вважаються погашеними. Всі претензії до боржника розглядаються в одному судеУстановленіе порядку задоволення вимог поточних кредиторів в рамках провадження у справі про банкрутство. У зв'язку з тим, що реалізація запропонованих у законопроекті змін унеможливить отримання задоволення будь-яких майнових вимог кредитора в рамках провадження у справі про банкрутство боржника, нова редакція Закону передбачає вимога встановити порядок задоволення вимог поточних кредиторів в рамках зазначеного виробництва. Таким чином, розгляд усіх майнових спорів в процедурі банкрутства за участю боржника розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника. Розпорядження майном і санація должнікаСуществующая практика свідчить про довільне тлумачення судами норм, пов'язаних з розпорядженням майном боржника. Необгрунтоване продовження термінів розпорядження майном боржника необмежену кількість разів, а потім процедура розпорядження майном боржника може тривати протягом декількох років. Закон чітко визначає термін на проведення процедури розпорядження майном боржника в 100 календарних днів. Перехід же з процедури розпорядження майном в санацію буде можливий тільки при наявності плану санації боржника. У разі відсутності плану санації вводиться процедура ліквідації банкрута. Законом також передбачено введення механізму узгодження плану санації та мирової угоди кредиторами, чиї вимоги забезпечені (заставою чи іншими засобами забезпечення виконання договірних зобов'язань) забезпеченими кредиторами. Відповідний цьому механізму план санації (мирова угода) протягом семи днів з дня прийняття комітетом кредиторів рішення про схвалення одного з них узгоджується забезпеченими кредиторами. Для затвердження плану санації (мирової угоди) потрібна згода всіх забезпечених кредиторів. Законом визначено, що термін процедури санації не може перевищувати строк, передбачений планом санації. Спочатку господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації терміном на шість місяців. Цей термін може бути продовжений господарським судом не більш ніж на дванадцять місяців на прохання керівника санації або комітету кредиторів. У разі ж невиконання плану санації вводиться процедура ліквідації Застосування інституту заміщення активів дозволить зберегти функціонуючі підприємства, рятуючи їх від знищення шляхом продажу його майна частками, забезпечити продаж "працюючого бізнесу". При заміщенні активів майно боржника передається створеному боржником господарському товариству, а акції (частки) в статутному капіталі такого товариства включаються до складу майна боржника. Так, при продажу майна боржника, відповідно, продаються не розрізнені майнові активи, а відповідні корпоративні права. Збільшення статутного фонду. Надає можливість акціонерам неплатоспроможного товариства або іншим особам збільшити розмір статутного фонду, розрахуватися грошовими коштами, що отримані від додаткової емісії акцій з боргами суспільства, зберегти існуючий бізнес. Ліквідація боржника. Нові аспекти Встановлено максимальний термін процедури ліквідації в 12 місяців, який може бути продовжений один раз на строк до 6 місяців. Продаж майна боржника проводиться через аукціон, крім випадків продажу майна, що підлягає продажу на закритих торгах, і продажі ліквідатором безпосереднього продажу майна, вартість якого недостатня для проведення аукціону, активів, не проданих з аукціону і пр. випадків, передбачених Законом. Законом детально описується процедура проведення аукціону при реалізації активів боржника, передбачена можливість електронних торгів (через веб-сайти), а також вимоги до такої процедури та її особливості. Арбітражний керуючий Законом передбачено врегулювати питання визначення статусу арбітражного керуючого, підвищення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, а отже підвищення рівня кваліфікації та якості послуг. Пропонується скасувати ліцензування арбітражних керуючих, однак ввести допуск до професії арбітражного керуючого через систему незалежного автоматизованого тестування, що забезпечить допуск до професії підготовлених на належному рівні фахівців; виключить можливість зловживань з боку осіб, що здійснюють допуск до професії. Крім того, арбітражні керуючі зобов'язані раз в два роки підвищувати свою кваліфікацію. Новою редакцією Закону введено страхування професійної відповідальності арбітражних керуючих та освіта спеціального компенсаційного фонду (здійснюється за рахунок арбітражних керуючих). А неупередженість арбітражних керуючий буде гарантована автоматизованим розподілом справ між арбітражними керуючими спеціальною програмою (мабуть, на прикладі автоматизованої системи розподілу справ у судах). У цьому матеріалі наведено лише основні новели Закону України "Про внесення змін до Закону України" Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ", для більш детального його вивчення у нас попереду цілий рік, а далі практика його застосування покаже, наскільки внесені зміни виявилися ефективними

Share This Post: