Визнати будинок аварiйним за два днi, позбавити пам’ятку архiтектури її статусу, а пiзнiше купити її за безцiнь виявляється можливим, якщо у справi є конкретне зацiкавлення iнвестора.

Внутрiшнiй дворик та частина будинку на Сербськiй, 7, впритул прилягають до дiлянки на вулицi Федорова, де до 2012 мають побудувати готель. У 2007 роцi на Мiжнародному iнвестицiйному форумi у Львовi київська компанiя ТзОВ “Українськi iнвестицiйнi системи” за 19 млн грн купила право оренди двох дiлянок на вулицi Федорова, 23 i 28, та будинку-пам’ятки архiтектури.

Iнвестицiйнi апетити

Через рiк пiсля купiвлi права оренди на двi дiлянки у мiстi з’явилися чутки, що iнвестори не проти розширити дiлянку для забудови. Першим пiдтвердженням було те, що археологи почали розкопки на територiї внутрiшнього двору будинку на Сербськiй, 7, що не належала до орендованих дiлянок, їх припинили пiсля того, як на це звернули увагу представники громадських органiзацiй. Представники Рятiвної археологiчної служби, якi й вели розкопки, назвали це технiчною помилкою. Однак неофiцiйно в коридорах Ратушi натякають, що невдовзi iнвестор може звернутися з проханням вiддати йому ще шмат львiвської землi. Та, вочевидь, i цього було замало, а подальше розширення можливе лише за рахунок сусiднiх iз дiлянкою будiвель… Об’єктом прицiлу i став будинок на Сербськiй, 7.

З iнiцiативи iнвестора за короткий час будiвлю роздiлили на двi частини: флiгель, що сусiдує з дiлянкою, де має постати готель, отримав новий номер - 7а.

Пiсля змiни нумерацiї флiгель втратив статус пам’ятки архiтектури нацiонального значення, а отже, й охорону з боку держави. На практицi це означає, що iнвестор може легко купити його й знести, звiльнивши територiю у центрi iсторичного Львова для своїх цiлей. За словами Лiлiї Онищенко, начальника управлiння охорони iсторичного середовища ЛМР, згiдно з експертними дослiдженнями фахiвцiв iнституту “Укрзахiдпроектреставрацiя”, флiгель є пiзнiшою прибудовою до будинку, не має архiтектурної цiнностi й рекомендований до знесення. “Принципових зауважень” щодо подiлу будинку не мала i Державна служба з питань нацiональної культурної спадщини, керуючись все тими ж експертними висновками працiвникiв “Укрзахiдпроектреставрацiї”. Однак на охороннiй таблицi пам’ятки чiтко вказано, що цей будинок - пам’ятка XVII - XIX ст., тобто у реєстр пам’яток вносили не лише основну частину будинку, що датується XVII ст, але i всi наступнi прибудови, зокрема, i недавно видiлений в окремий номер флiгель.

Щаслива четвiрка

Iз 4 квартир флiгеля ТзОВ “Українськi iнвестицiйнi системи” викупили двi, якi були приватизованi. I вже у статусi нового власника звернулися до Галицької райадмiнiстрацiї з проханням визнати будинок 7а аварiйним. Львiвський фiлiал iнституту “НДI Проектреконструкцiя” виготовив висновок про технiчний стан будинку. Причому вся процедура визнання аварiйностi будинку тривала аж… два днi. Нечувана, як на нашi бюрократичнi традицiї, оперативнiсть.

- До нас звернулася Галицька РА 23 липня 2008 року. Ми розглянули цi висновки на засiданнi мiжвiдомчої комiсiї при виконавчому комiтетi Львiвської мiської ради 25 липня того ж року. Комiсiя визнала квартири №№1, 2, 6 i 9 за адресою: Сербська, 7а аварiйними i такими, що загрожують обвалом. Фiзичний знос будинку становить 77,1%, стiни втратили несучу здатнiсть, будинок знаходиться в аварiйному станi й може обвалитися в цiлому, - розповiв “Поштi” Богдан Безкоровайник, головний спецiалiст вiддiлу експлуатацiї житлового фонду.

Згiдно з рiшенням виконкому, мешканцiв решти двох квартир, якi були неприватизованi i якi вiдповiдно не мiг купити iнвестор, належало вiдселити з уже аварiйного будинку за кошт iнвестора. Рiшення про це виконком ухвалив у груднi 2008 року. Нинi, за iнформацiєю “Пошти”, житло для мешканцiв тих квартир вже знайшли. Тепер, вочевидь, iнвестор викупить увесь флiгель будинку за смiшнi грошi, оскiльки вiн є аварiйним, i вже тодi знесе.

Скло на голову

Зрештою, мешканцi чотирьох “щасливих” квартир у цьому випадку однозначно виграли, отримавши новi квартири. Програє ж, очевидно, мiсто, яке продасть флiгель за цiною “аварiйного”, та мешканцi основної частини будинку, доля якого наразi нiкого не цiкавить. Хоча, за словами мешканцiв, саме у флiгелi будинку чотири роки тому робили ремонт, основну ж частину будинку не ремонтували роками. Зi свiтлового лiхтаря, що над пiд’їздом, часом вiд вiтру прямо на голови мешканцям падає скло, дах роками протiкає, а дерев’янi сходи прогнили. Як зiзнаються в Ратушi, грошей на капiтальнi ремонти будинкiв немає. Неозброєним оком видно: будинок справдi не в найкращому станi, проте, по-перше, флiгель не є у гiршому станi, нiж решта будiвлi, а по-друге, у такому ж станi знаходиться чимало будiвель у старому Львовi. То чому ж саме його та й ще так оперативно мiська влада визнала аварiйним?

- Сьогоднi капiтального ремонту вимагають близько двох тисяч будинкiв в центрi мiста. Проблема у тому, що не видiляють кошти на капiтальний ремонт будинку в цiлому. Зазвичай ремонтують те, що вже падає, - розповiв “Поштi” Богдан Петраш, начальник управлiння експлуатацiї житлового фонду ЛМР.

Хто за кого?

Зрештою, попри те, що в поганому станi знаходиться бiльшiст будинкiв старого Львова, аварiйними у мiстi визнано лише близько десятка. Флiгель 7а навряд чи у найгiршому станi. Проте його долею мiська влада, вочевидь, iз суб’єктивних iнтересiв, таки перейнялася, проiгнорувавши долю цiлої пам’ятки архiтектури, яку, до прикладу, могли б вiдреставрувати тi ж iнвестори, То чиї iнтереси захищає влада?

Як вдалося з’ясувати “Поштi”, ТзОВ “Українськi iнвестицiйнi системи” засновано 2005 року. Серед засновникiв двi компанiї. Одну з них - ТОВ “Тернопiль-хлiбпром” - пов’язують з народним депутатом України вiд “Нашої України” IV - V скликання Олегом Гуменюком ‘•:& його колегою Юрiєм Триндюком (який, щоправда, до парламенту так i не потрапив). Подейкують, що 2000 року ВАТ “Тернопiль-хлiбпром” приватизували за… 180 тисяч гривень. Iнформацiї про другу компанiю - “Раїнвест ходдiнг” - “Поштi” знайти не вдалося. Але фахiвцi припускають, що ця фiрма може бути черговим офшором.
До речi, випадок iз Сербською, 7 не є поодиноким. Як свiдчить досвiд, львiвськi iнвестори апетити нагулюють пiд час їжi, тобто коли починають проектувати майбутню будiвлю. Збiльшення земельної дiлянки пiд будiвництво готелю, здається, хоче не лише ТзОВ “Українськi iнвестицiйнi системи”, але й компанiя “Будiнвест”, яка є iнвестором будiвництва готелю на розi вулиць Кракiвської i Вiрменської. Власником цiєї компанiї, мiж iншим, також є депутат, щоправда, цього разу мiської ради - Михайло Мужилiвський. Згiдно з ескiзним проектом нового готелю, його мають побудувати, зокрема, на територiї, де сьогоднi розмiщенi гаражi та господарський двiр Нацiонального музею. Сьогоднi про передачу цiєї дiлянки забудовнику клопоче особисто заступник голови Львiвської ОДА Сергiй Таратута.

Share This Post: