Tổng cục Thương mại và cách nông nghiệp của cuộc sống sẽ KSCA
hội chợ tại Kiev, ngày 05 tháng chín năm 2009 . Trên « Proua.com » dịch vụ báo chí
KSCA .

Hội chợ sẽ chạy 8:00-16:00 : - trong khu vực cho Triển vọng Darnytskyi
Grigorenko - Goloseyevsky trong khu vực trên đường phố Konev - ở quận Podolsk
Sự thật về con đường , và 68 - trên đường phố gần Svjatoshynskyi Priluzhnoy -
Solomenskiy trong khu vực về Triển vọng Komarova , 28 - trong Shevchenko - trên đường phố
Tatar , 32-38 . Sản xuất từ các vùng khác nhau của người dân Ukraine Kiev
và khách hàng sẽ cung cấp thịt và sản phẩm thịt , sữa và các sản phẩm sữa,
cá, khoai tây, rau , hoa quả, tạp phẩm , đường và nhiều người khác
thực phẩm sản phẩm với giá thị trường 10-15% dưới đây .

Share This Post: