Đồng đô la Mỹ chống lại hryvnia không thể tăng vô thời hạn.
Một tuyên bố như vậy trong một cuộc họp báo ở " phương tiện truyền thông Glavred " đã làm cho cựu phó
người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia Ukraina Serhiy Yaremenko .

Theo các nhà kinh tế , " các con số từ 20-30 hryvnia cho một đồng đô la là vô nghĩa để gọi "
bởi vì có một giới hạn mà tại đó hoạt động
doanh nghiệp trong nước là không thể. Sau đó có một cửa "
tê liệt, sụp đổ , "- cho biết Yaremenko . Các nhà kinh tế tin rằng sự thay đổi
tình hình có thể được cải thiện chỉ thông qua một sự thay đổi trong lãnh đạo của các quốc gia
Ngân hàng của Ukraine.

Share This Post: