Ứng cử viên Tổng thống , Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đảm bảo
rằng sau cuộc bầu cử tổng thống sẽ không xảy ra không có sự sụp đổ kinh tế,
mà gần đây cho biết .

Cô nói trong một cuộc phỏng vấn với "Tập trung " . "Crash sẽ không xảy ra . Quốc gia
cuộc sống ổn định hơn. Thu ngân sách nhận được nhiều hơn, "- nói
Yulia Tymoshenko . Theo bà, sau cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tính phong tỏa
Ngân hàng Quốc gia , được sắp xếp một nạn đói " tài chính cho nền kinh tế,
và cho các chương trình của chính phủ. " " Và tôi nghĩ rằng công việc của nội các cộng
bình thường cho vay đối với nền kinh tế, cộng với xu hướng tích cực trên thế giới để giúp đỡ
chúng tôi không chỉ hoàn toàn ra khỏi cuộc khủng hoảng , nhưng cũng nhanh chóng tăng cường nền kinh tế của chúng tôi "
- Tymoshenko nói.

Share This Post: