Chiến dịch từ lâu đã thông qua dòng từ tích cực đến tiêu cực - quảng cáo - buộc tội .
Mục đích của chiến dịch này là giảm sự đánh giá của đối thủ cạnh tranh của nó. Những nỗ lực để gây ảnh hưởng
và thường xuyên đe dọa cử tri , cũng như thực thi
khởi đầu cho hàng loạt các hành động của học sinh. Hầu hết agitmaterialov
đặt trong các phương tiện truyền thông mà không có dấu " quảng cáo chính trị " - và đây là thao tác
ý kiến ​​công chúng . Các ứng cử viên tích cực phổ biến các quà tặng , sản phẩm và
dịch vụ , bố trí điểm của mặt hàng bán với giá thấp, mô tả
để "hỗ trợ" . Tất cả điều này được đi kèm với kích động . Hành động như vậy có thể được gọi
nhận hối lộ của các cử tri tin vào " hỗ trợ"

Share This Post: