Phó Thủ tướng Sergei Tigipko công bố kế hoạch chi tiêu thuế
ân xá cho những người rút tiền ở nước ngoài. Ông nói điều này
các kênh truyền hình ICTV .

Tigipko cũng cho biết, tuần tới sẽ được chuẩn bị bởi một ngắn hạn
chương trình ưu tiên của cải cách kinh tế. " Như
ngắn hạn chương trình sẽ hoạt động cho 100 ngày, sau đó chương trình này
tôi đã xử lý các nhiệm vụ cụ thể và thích hợp cho Bộ Kinh tế , mà
trong nội các phụ trách chiến lược cải cách . Và chương trình này thông qua
tuần sẽ hoàn toàn sẵn sàng, "- Chương trình Tigipko nói nhiều hơn.
thời gian dài - 2, 5-3 năm chuẩn bị các ủy ban về cải cách kinh tế,
đứng đầu là Phó Tổng thống của chính Iryna Akimova .
"Có những cố vấn quốc tế , những người đang chuẩn bị cơ sở của chương trình này , "
- S. Tigipko . Ông nói rằng sau khi chuẩn bị mặt đất cho chương trình
hoàn thành và sẽ kết nối nội các . "Tôi nghĩ rằng trong một tháng
chúng tôi đã như một chương trình , "- cho biết Tigipko .

Share This Post: