Nói chung và bảo lãnh nợ của Ukraine đã đạt 93, 5% GDP. Điều này đã được
cho biết tại cuộc họp nội các trong báo cáo của Phó Thủ tướng
Ukraine Serhiy Tigipko về tình hình kinh tế trong nước , theo báo cáo
phát ngôn viên của Thủ tướng Vitaly Lukyanenko .

" Đây là một mức cao chưa từng rất quan trọng cho nền kinh tế
Ukraine. Tình hình ở Ukraine sốc " , - ông V. Lukyanenko , người báo giá
Tương ứng với LIGABusinessInform . Thư ký báo chí của Thủ tướng Chính phủ cho biết ,
mà trong tháng tới , Ukraine phải trả hết nợ tại 6 tỷ USD
UAH . Đồng thời doanh thu dự kiến ​​sẽ tăng bởi 12000000000 UAH . Ngoài ra,
Theo V. Lukyanenko , trong cuộc họp nội các đã cho biết, tối thiểu
lương ở Ukraine năm nay sẽ là 888 USD.

Share This Post: