Quỹ bảo lãnh tiền gửi của các cá nhân ( FGVFL ) sẽ thanh toán cho người được bảo lãnh
số tiền bồi thường cho người gửi tiền của Hypobank thanh lý `` ( Kiev ) thông qua các văn phòng của
`` Ukrsotsbank .

Ngân hàng bù vkladchikamOb Đây là quy định trong Quỹ. Thanh toán
sẽ được tổ chức từ tháng ngày 12-ngày 23 tháng 6 năm 2010. kích thước của người được bảo lãnh
bồi thường tiền gửi bao gồm cả lãi suất, là 150.000 UAH .
Trước đó, Ngân hàng Quốc gia Ukraine ( NBU ) đã quyết định ngày 23 tháng 3
Năm 2010 để loại bỏ " Hypobank " thanh lý bổ nhiệm một chuyên gia độc lập
Andrew Kiyak

Share This Post: