Các đơn vị tiền tệ châu Âu trong những ngày đang được thử nghiệm nghiêm trọng nhất
Kể từ khi giới thiệu của nó, và nó phải chịu đựng sự thử thách của nó , cho biết vào thứ tư
Đức Angela Merkel .

" Đồng Euro đang gặp nguy hiểm , và nếu chúng ta không dừng lại, hậu quả có thể được
bao la , "- cô nói , nói trong quốc hội với một tuyên bố chính phủ.
" Nó không hơn không kém , như việc thử nghiệm và đánh giá của châu Âu
ý tưởng. Nếu bạn không đứng đồng euro, và châu Âu sẽ không đứng "- thêm Chancellor .
Vào đêm trước của các bộ trưởng tài chính của 27 nước EU thông qua việc tạo ra các Brussels
ổn định kinh phí cho một Châu Âu thống nhất trong € 60000000000
mở rộng lên đến 500 tỷ USD, cũng như Ngân hàng Trung ương châu Âu mua Sovereign
Eurobonds của khu vực châu Âu . Bây giờ Đức phải đi thích hợp
pháp luật mà sẽ cho phép nó tham gia vào quỹ bình ổn . dự luật của chính phủ
đã được phê duyệt . Bình chọn trong Bundestag dự kiến ​​vào buổi chiều.

Share This Post: