Nội các của Ukraine có kế hoạch mua khoảng 4 triệu tấn ngũ cốc trong thị trường nội địa .
Bộ trưởng Nông nghiệp nói với các phóng Nikolai Prisyajnyuk .

"Chúng tôi sẽ phân bổ 5 tỷ USD vào trái phiếu cho quỹ nông nghiệp .
Và chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể đặt các trái phiếu và nhận được tiền "
- N. nói Prisyajnyuk . Ngoài ra, ông cho biết, Nội các sẽ có thể khởi động
Chương trình tài trợ cho một con bò kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011

Share This Post: