Tổng thống Viktor Yanukovych dự định để nghe các vấn đề liên quan đến đất đai ở Crimea .
Ông nói điều này , mở phiên họp NSDC vào thứ năm .

"Mỗi năm khi chúng tôi đến với phần còn lại ở Crimea , chúng tôi nhận thấy rằng nó không phải là
nhận được tốt hơn và tồi tệ hơn. Đất , mà chính quyền địa phương được xử lý
điện - người đứng đầu hội đồng làng (thôn Hội đồng ), các đất đai, gần đúng
ra biển, nó đóng cửa là cách để phần còn lại " , - Tổng thống ghi nhận . "Điều quan trọng
câu hỏi , chúng tôi sẽ sớm xem xét , và chúng tôi sẽ có thể
nghe nói những người biết về tình hình thực tế ở Crimea "
- Thêm Yanukovych . Tổng thống cũng nhắc lại rằng trong tương lai gần sẽ
" Hãy xem xét một đạo luật đặc biệt mà sẽ cung cấp cho một cơ hội để khôi phục lại
Bán đảo để trở thành một điểm đến kỳ nghỉ không chỉ Ukraine mà còn
đã diễn ra trên thế giới, như trái đất mà nó xứng đáng ", ông Ucraina
đúng sự thật.

Share This Post: