Đô la hóa của nền kinh tế của Ukraine vào tháng Giêng - tháng 6 năm 2010 giảm 2, 1
tỷ lệ phần trăm điểm - để 6% 29.

"Về việc loại bỏ dần ảnh hưởng của yếu tố kỳ vọng giảm giá
đại lý kinh tế, và tin tưởng gia tăng trong các đơn vị tiền tệ quốc gia
chỉ ra một xu hướng ổn định xuống (từ tháng Hai 2010)
tính tỷ lệ đô la hóa của nền kinh tế - như của 01 tháng bảy năm 2010
Ông đã 29 năm, 6%, so với 31% 7, vào đầu năm ", - báo giá
"Interfax-Ucraina" thông báo của Ngân hàng quốc gia Ukraine (NBU). Đồng thời
NBU đánh dấu một sự gia tăng đáng kể trong tiền tệ trong các giao dịch liên ngân hàng
thị trường ngoại hối trong nửa đầu. Tăng trưởng thu nhập nước ngoài
tiền tệ vào nước này đã dẫn đến sự thống trị bền vững của nguồn cung vượt cầu.
Theo NBU, nói chung, trong nửa đầu năm 2010 cung cấp mạng,
ngoại tệ lên tới gần $ 4, 5 tỷ USD so với nhu cầu thực tại $ 6, 2 tỷ USD, trong đó
quan sát thấy trong cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo,
Tình trạng này đã cho phép NBU trong tháng Sáu 2010 tháng để mua $ 5, 786.000.000.000 (tương đương).
"Tổng cân bằng của các can thiệp tích cực NBU trong sáu tháng đầu tiên của hiện tại
là $ 2546, 4 triệu USD (tương đương), với các khoản thanh toán hỗ trợ
"Naftogaz Ukraina" cho thuê ngoài của nó "- báo cáo nói.
Ngoài ra, bản báo cáo nhắc lại rằng đồng tiền thặng dư
Can thiệp của NBU góp phần vào sự gia tăng dự trữ quốc tế: trong lần đầu tiên
nửa trong số họ tăng 11, 4% - đến $ 29, 524 tỷ USD, đủ để tài trợ
tương lai nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong vòng năm tháng.

Share This Post: