Hôm nay tại Ukraine sự dư thừa vật liệu xây dựng ,
và nhà sản xuất Ucraina đã làm chủ được những phân đoạn mà có một sự phụ thuộc 100%
vào nhập khẩu. Trong một cuộc phỏng vấn với PAI " vốn bất động sản ", ông Ivan
Saliy , Chủ tịch Hội đồng giám sát của " Hiệp hội " Liên minh các nhà sản xuất Ucraina
vật liệu xây dựng . "

Theo ông, do thực tế rằng " đề nghị đáng kể
vượt quá nhu cầu. " " Tại 80% tăng sản xuất gạch men .
Sản xuất hỗn hợp khô và EPS tăng 24 %, "- cho biết các chuyên gia.
I. Saliy cũng cho biết , so với năm 2008, " sản xuất
một số vật liệu xây dựng giảm đáng kể. " "Nếu chúng ta nói về bê tông
và gạch, khối lượng sản xuất của các tài liệu này đã giảm theo tỷ lệ
với sự sụp đổ của xây dựng - 50%. Và giảm sản xuất xi măng :
trong tháng 6 năm 2010 sản xuất 1 triệu tấn xi măng , và trong Tháng Sáu 2008 - 1, 5000000
t " , - cho biết các chuyên gia.

Share This Post: