Bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 năm 2011 có hiệu lực một thỏa thuận giữa nội các
Bộ trưởng Ukraine và Chính phủ Israel về miễn thị thực cho các chế độ
hai nước.

" 09 tháng hai năm 2011 có hiệu lực một thỏa thuận giữa Bộ trưởng Nội các
Ukraine và Chính phủ Israel về việc từ chối các yêu cầu thị thực cho người
người sử dụng hộ chiếu của công dân hoặc hộ chiếu phục vụ Ukraine
và Israel, "- phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết Oleksandr Dikusar trên
cuộc họp báo vào thứ ba. Ông nhớ lại rằng thỏa thuận này là ngắn hạn
du lịch cho công dân của cả hai nước , đó là , lên đến 90 ngày. Trong Bộ Ngoại giao Ucraina hy vọng
rằng sự ra đời của chế độ miễn thị thực cho các chuyến đi ngắn hạn của công dân
Ukraine và Israel sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
giữa hai nước .

Share This Post: