Trong tháng ba , dân số của Ukraine đã giảm xuống còn 0% 05, hoặc 21000
, so với tháng Hai và 1 tháng 4 năm 2011 đã lên đến 45 724 , 2
nghìn người. Đây là theo Sở Thống kê Nhà nước.

Dân số đô thị vào ngày 01 tháng 4 năm 2011 là 31 411, 7
Hàng ngàn người , ở 0 , 04 %, hoặc 13 , 2000 ít hơn
01 Tháng Ba 2011 . Nông nghiệp - 14 312 , 5 nghìn người, đó là 0 , 05 %, hoặc
7, 8000 ít hơn so với tháng trước. Như được biết ,
Trong năm 2010 , dân số của Ukraine đã giảm xuống còn 0, 4%, hoặc 184 , 4
ngàn so với đầu năm . Theo các chuyên gia , để
để khôi phục dân số của Ukraine ở mức 50 hoặc thậm chí
47000000 , nó là cần thiết mà mỗi phụ nữ người Ukraine đã sinh 2-3 con ,
nghĩa là, trong 10 phụ nữ được sinh ra 23 trẻ em . Hôm nay là sinh 15. nhớ lại
dự báo của Viện Nhân khẩu học , 2025 người châu Phi sống ở Ukraine
và người châu Á . Phần lớn các " màu " Ukraina sống tại miền Trung
Ukraine.

Share This Post: