Khoảng 37% của Ukraine , với 150 ngàn đô la sẽ mua một ngôi nhà ở vùng ngoại ô .
Những kết quả của một cuộc khảo sát tiến hành trong số du khách đến Thủ đô " cổng thông tin
bất động sản. "

Các cuộc thăm dò , trong đó câu hỏi là: " Những gì bạn sẽ mua, với 150.000
USD ? " sự tham dự của 187 người . Một chút ít - 27 % người được hỏi mua
cho số tiền đề xuất sẽ được căn hộ trong thị trường bất động chính thực tế, 21% -
về nhà ở thứ cấp. Với 3% sẽ mua đất , trong khi 12% đã không đầu tư
sẽ là bất động sản.

Share This Post: