Khoảng 130.000 Ukraine chưa nhận được giấy chứng nhận nhà nước vì lý do nào

Ngay từ đầu, công dân các ứng dụng phát hành và được cấp 22, 4000 nhà nước
hành vi thay vì giấy chứng nhận . Ở Ukraine , 6 , 91 triệu công dân có quyền
đất chia sẻ . Trong số này, 99% đã được trao giấy chứng nhận . Tại thời điểm này , cho
6 , 32 triệu nhà nước các hành vi về quyền sở hữu đất đai.
Nhưng cho đến nay , hơn 62.000 công dân không phải do công chứng viên một di sản
giấy chứng nhận , tài liệu 40.000 người đang trong quá trình đổi mới
quyền thừa kế ; gần 25 , 3 nghìn người không muốn thay đổi giấy chứng nhận
hành vi nhà nước, 2, 1 nghìn người đã thay đổi nơi cư trú và trái
ở nước ngoài. Như vậy, việc phát hành của nhà nước để thay thế chứng chỉ hành vi
Công dân đã bày tỏ mong muốn thay thế chúng , trên thực tế , được hoàn thành.

Share This Post: