Nội các chấp thuận một thỏa thuận với Serbia về việc từ chối các yêu cầu thị thực
đối với công dân , các dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao. tương ứng với liên chính phủ
Thỏa thuận được ký kết ngày 31 tháng 5 tại Kiev.

Các quy định của thỏa thuận cung cấp cho việc thành lập đối ứng
miễn thị thực du lịch cho công dân của Ukraine và Serbia trong một thời gian không quá
30 ngày trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên. Phê duyệt các thỏa thuận nội các
là các thủ tục trong nước cần thiết cho mục của nó
có hiệu lực.

Share This Post: