Thuế trên cổ tức từ tiền gửi , được đề xuất để giới thiệu từ năm tới , sẽ tích lũy 1, 5-2 tỷ USD doanh thu , các nhà kinh tế ước tính .

Các 5% dự kiến ​​tỷ lệ không sẽ dẫn đến 1 dòng chảy của tiền gửi là 1 giải pháp thay thế tiền gửi ở Ukraine thì không có tỷ lệ thuế trên thu nhập từ tiền gửi, mà được đề xuất để thành lập ở Ukraine ở mức độ 5% không có thể là ít hơn so với các tỷ lệ trung bình của thuế thu nhập. Ý kiến ​​này được thể hiện kinh tế được vinh danh của Ukraine, cựu Bộ trưởng Kinh tế Viktor Suslov. "Sự ra đời của thuế thu nhập từ tiền gửi, hỗ trợ, nhưng không phải ở mức 5% và 15-17% ở mức thuế thu nhập," ông nói. Ông nhấn mạnh rằng việc thực hành phương Tây thường được sử dụng hệ thống thuế lũy tiến, có tính đến tất cả các khoản thu nhập và những người giàu nhất đang phải trả thuế cao nhất. Ở Ukraine, có như vậy không có. Ví dụ, tỷ lệ thuế của chủ sở hữu chính của thu nhập doanh nghiệp là ít hơn 15% số thuế thu nhập trả tiền do người lao động nghèo nhất. Tại sao có những công dân giàu có ít nhất bị đánh thuế? "Ông nói Ông lưu ý rằng Ukraine đã phát triển 1 lớp rentier lớn người người sống với thu nhập từ tiền gửi, kể cả trong số các đại biểu những người mạnh mẽ ức chế sự giới thiệu của thuế này và cung cấp 1 tỷ lệ đầy đủ.." Trong hoàn cảnh như vậy, việc giới thiệu 1 hệ thống tiến bộ sẽ là rất nghiêm trọng và thích hợp cải cách ở Ukraine, ước tính tài chính nhà phân tích, quản lý đối tác tại Capital Times Eric Naiman, doanh thu từ thuế mới sẽ số tiền khoảng 1., 5-2 tỷ USD hàng năm (với tốc độ 5%, mà được kết hợp trong các mã số thuế). Ông nhấn mạnh rằng thuế trên cổ tức từ tiền gửi thực tế phương Tây bình thường, và được giới thiệu ở Ukraine của các hậu quả toàn cầu không phải là "tiền gửi Getaway. vì sự xuất hiện thuế 5% chắc chắn sẽ không kể từ thời gian, về cơ bản, không nơi nào. Tiền gửi vẫn còn hấp dẫn và cạnh tranh công cụ, và ngay cả khi bạn rút tiền ra nước ngoài, có là mức thấp hơn nhiều, "ông nói. Với lãi suất huy động bình quân ở Ukraine ở mức độ 16%, 5% giảm trong doanh thu thuế bằng các khoản tiền gửi 15%, các chuyên gia nói "Mức giảm này không làm cho một chạy và thu tiền từ ngân hàng. Tuyên truyền chống lại những áp đặt thuế này không có gì hơn rentiers bài phát biểu những người đang cố gắng để tránh thuế của nó, "cho biết Viktor Suslov. Ông lưu ý rằng, mặc dù rằng các phân khúc giàu có dân số có 1 mong muốn để" thắt chặt vành đai của họ được không phải về bản thân nhưng những người nghèo nhất "Tuy nhiên, dần dần sẽ được di chuyển gánh nặng thuế đối với những người có thu nhập cao hơn Theo Gosstata, trong năm 2011, lương đã không được các loại chính của Ukraina thu nhập. trên đó đã có tổng cộng 41% 7, tổng doanh thu.

Share This Post: