Khu dân cư bất động sản giảm, ngay cả trong điều kiện đồng đô la. Như vậy , giá cho ba
Khrushchev và posthruschevki ( đoạn phim 59-70 mét) ở khu vực Solomyanskom
( Thứ ba giá ở thủ đô ) có trong khoảng 165-190.000 USD. Đối với
so sánh, tháng ba-Tháng Năm năm nay giá đã được 175-200.000 .

Hang động cũng cho thấy một khu vực giảm mạnh - 5-7% . Novotroyki trong giấc ngủ
các khu vực , đặc biệt , Osokorki Poznyaky và giảm từ 6-8% . Nếu chúng ta xem xét
của đồng USD suy giảm 9% trong vài tháng qua, chúng ta có thể nói mùa thu
căn hộ ở 10-15%.

Share This Post: