Tuần trước tại thủ đô của Latvia, Riga , mất một hợp đồng bán
căn hộ, mà trong cuộc khủng hoảng hiện nay trên thị trường tài sản của đất nước
có thể được gọi là xuất sắc.

Theo Cơ quan đăng ký đất đai, một căn hộ ở Old Riga ( trên đường phố . Grecinieku ) khu vực
256 mét vuông . m đã được bán cho 4 027.000.000 mới nhất lúc (5 , 7 triệu USD). Như vậy,
mét vuông nhà ở trong phố cổ đã chi phí một người mua 15.000 mới nhất lúc
(21 , 3000 € ). Giao dịch này đã được đăng ký ngày 16 tháng 12 năm nay, theo
Cổng doanh nghiệp BizNews.lv . Kỷ lục trước đây cho thị trường căn hộ được thành lập vào Riga
trong đầu năm 2008 , khi các cơ sở trên phố Alberta đã được bán cho 2, 7
triệu mới nhất lúc (3 , 8 triệu euro) .

Share This Post: